Navigation und Service

Menu

Velkommen til Diakonissenkrankenhaus (DIAKO) Flensburg

Her finner du en kort beskrivelse av de enkelte enhetene ved DIAKO.

Akuttmottak

Akuttmottaket er organisert slik at pasientene fordeles og behandles etter hvilke sykdommer eller skader som har inntruffet det vil si: Arbeids-, fritids- og sportsskader og forskjellige sykdommer. Per måned blir ca. 5000 pasienter transportert til mottaket med helikopter eller ambulanse. Akuttmottaket har 12 senger.

Anestesiologisk avdeling og enhet for operativ intensivmedisin

Avdelingen og teamet rundt prof. dr. Ulf Linstedt tar seg av narkose og intensivmedisinsk hjelp til pasientene. De gir også behandling ved akutte smerter. En sentral oppgave er å ta seg av meget syke pasienters  intensivbehandling.

Avdeling for nevrologi

På avdelingen for nevrologi blir alle nevrologiske sykdommer hos voksne diagnostisert og behandlet. Behandlingsspektret går fra den enkelte nerveskade til behandling av store og komplekse sykdommer. Ledende overlege for avdelingen er prof. dr.med. Stolze.

Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling er den største enheten på DIAKO og behandler pasienter med sykdommer i de indre organene. Avdelingen disponerer topp moderne utstyr til diagnostikk, behandling og etterbehandling. Avdelingens spesialområder er hjerte-/karsykdommer og kardiagnostikk.

Nevrokirurgisk avdeling

Neurokirurgisk enhets primæroppgave er den operative behandlingen av sykdommer og skader på hjernen, ryggmargen og de perifere nervene, herunder hjernesvulster, kranietraumer, hjerneblødninger, degenerative sykdommer på ryggsøylen (for eksempel diskusprolapser, forskyvning av rygghvirvler) samt skader på - og svulster i - ryggsøylen. Pasienter med vann i hodet (hydrocephalus), klemte- og skadede nerver og spesielle smertesyndromer, for eksempel trigeminusnevralgi,  blir også behandlet ved nevrokirurgisk avdeling.

Avdeling for traumatologi og ortopedi

Avdelingen  behandler skader  og sykdommer i bevegelsesorganene så det igjen oppnås mobilitet. Avrivninger av muskler / sener og feilstillinger i bevegelsesapparatet - enten de er medfødt eller påført gjennom årene - blir behandlet eller korrigert.

Avdeling for hånd- og plastikk-kirurgi

Avdelingen for hånd- og plastikk - kirurgi tilbyr et bredt spekter av behandlinger. Takket være moderne mikro-kirurgiske teknikker er det bl.a. mulig å replantere ekstremitetsdeler.

Avdeling for karkirurgi

I begynnelsen av 2010 ble det opprettet et  ”Karkirurgisk sentrum Flensburg”. En enestående integrasjon av forskjellige disipliner gjør det mulig å utføre moderne behandlingskonsepter innenfor karkirurgien, slik man oppnår en optimal behandling for den enkelte pasient. Ledende overlege er dr.med. Knut Walluscheck.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp dekker hele spekteret for dette området. Med sine 80 senger er det den største enheten av sitt slag i Schleswig-Holstein. Det fødes rundt regnet 1000 barn per år på avdelingen. Ledende overlege er dr.med. Horst Ostertag.

Urologisk avdeling

Avdelingen tilbyr et bredt spekter av undersøkelses- og behandlingsmuligheter ved sykdommer i nyrer, binyrer, urinrør og blære hos voksne og hos barn. Andre organer som behandles er prostata, sædblære og mannens kjønnsorganer og ereksjonsforstyrrelser. Ledende overlege er prof. dr.med. Tillmann Loch.

Avdeling for psykiatri

Avdelingen tilbyr et bredt terapitilbud innenfor psykiatriske sykdommer.  Behandlingene utføres av den psykiatriske enheten, og er tilknyttet en dagenhet for ambulant voksen- og barnepsykiatri.

Radiologisk avdeling

Avdelingen har det mest avanserte og moderne radiologiske utstyr. Ved hjelp av alminnelig røntgen, magnetresonans tomografier eller ultralyd kan teamet av spesialister skape bilder av menneskets indre som er like nøyaktige og detaljerte som illustrasjonene i lærebøker i anatomi. Ledende overlege er prof. dr. med. Stefan Müller-Hülsbeck.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri

Avdelingen ligger i Villa Paletti som dagenhet og ambulerende enhet for både barne- og ungdomspsykiatri og psykoterapi. Behandlingsteamet består av  medisinere, psykologer, psykoterapeuter, ergoterapeuter, musikkterapeuter, pedagoger, sykepleiere og logopeder.

Norsk informasjon om DIAKO

Ytterligere informasjon - på norsk - om Diakonissenkrankenhaus Flensburg (DIAKO),  finner du på følgende Internett adresse:

http://nyvekst.no/