Navigation und Service

Menu

DIAKO Flensborg

Central akutoptagelse

DIAKOs akutoptagelsen modtager per år ca. 63.000 alvorligt tilskadekomne og syge mennesker, derunder de patienterne, der ankommer med helikopter eller ambulance.
Et højt specialiseret team står klart og forsørger alle typer skader og sygdomme, f.eks. i stroke unit eller i hjertekateterlabor. Desuden hjælper en digital røntgenanlæg og computertomograf at stille en rask diagnose. Akutoptagelsen har 15 senge.

MERe

Anæstesiologisk afdeling

I afdelingen for anæstesiologi, operativ intensivmedicin og smerteterapi tager sig teamet omkring prof. dr. med. Ulf Linstedt af narkose og intensiv-medicinsk hjælp til patienterne såvel som behandling af akutte smerter. En central opgave i afdelingen er at gennemføre alvorligt syge patienters intensivterapie.

 


Kontakt og mere på tysk

Afdeling for neurologi

På afdelingen for neurologi bliver alle neurologiske sygdomme hos voksne diagnosticeret og behandlet. Behandlings­spektret går fra den enkelte nerveskade til terapien af svære og komplekse sygdomme på  intensiv afdeling.
Ledende overlæge er prof. dr. med. Henning Stolze.

Kontakt og mere på tysk

Medicinsk afdeling

Medicinsk afdeling er det største afsnit på Diakonisse-sygehuset og behandler patienter med sygdomme i de indre organer. Afdelingen råder over meget moderne muligheder til diagnostik, terapi og efterbehandling. Afdelingens specialområder er hjerte-kar-sygdomme og kardiagnostik såvel som nyresygdomme. 
Ledende overlæge er prof. dr. med. Christoph Garlichs.
Kontakt og mere på tysk

Neurokirurgisk Afdeling

Neurokirurgisk Kliniks primære opgave er den operative behandling af sygdomme og skader på hjernen, rygmarven og de perifere nerver. Dertil hører hjernesvulster, kranietraumer, hjerneblødninger, degenerative sygdomme på rygsøjlen (fx diskusprolapser, forskydning af ryghvirvler) samt skader på og svulster i rygsøjlen. Endvidere behandler vi patienter med vand i hovedet (hydrocephalus), klemte og beskadigede nerver, og specielle smertesyndromer, eksempelvis trigeminusneuralgi.
Ledende overlæge er prof. dr. med. Wolfgang Börm.

Kontakt og mere på tysk

Afdeling for ortopædi

Afdelingen for ortopædi, traumatologi og idrætsmedicin tager sig af individuelle patientbehandlinger, så der igen opnås mobilitet. Slid af og fejlstilling i bevægeapparatet forårsaget enten medfødt, med tiden pådraget eller fremkaldt igennem traumer, behandles eller korrigeres.
Ledende overlæge er dr. med. Thorsten Lange. 


Kontakt og mere på tysk

Afdeling for plastikkirurgi

Afdelingen for plastikkirurgi byder på et så bredt spektrum af behandlinger, at den er helt enestående i regionen. Takket være moderne mikro-kirurgiske teknikker er det bl.a. muligt at replantere mistede ekstremitetsdele.Kontakt og mere på tysk

Afdeling for karkirurgi

I begyndelsen af 2010 oprettedes et  „Karkirurgisk centrum Flensborg”. En enestående integration af forskellige discipliner muliggør at moderne behandlingskoncepter indenfor karkirurgien kan udføres så man derved kan opnå en for den enkelte patient optimal terapi.
Ledende overlæge er dr. med. Knut Walluscheck.

Kontakt og mere på tysk

Afdeling for gynækologi og fødselshjælp

Afdeling for gynækologi og fødselshjælp dækker hele spektret for dette område. Med sine 80 senge er det det største afsnit af sin art i landet Slesvig-Holsten. Der fødes mere end 1900 børn på afdelingen.
Ledende overlæge er dr. med. Horst Ostertag.

mere

Urologisk afdeling

Afdelingen tilbyder et bredt spektrum af undersøgelses- og behandlingsmuligheder ved sygdomme i nyrer, binyrer, urinrør og blære hos voksne og hos børn. Andre organer der behandles er prostata, sædblære og mandens kønsorganer såvel som erektionsforstyrrelser.
Ledende overlæge er prof. dr. med. Tillmann Loch.

Kontakt og mere på tysk

Afdeling for psykiatri

Afdelingen byder på et bredt terapitilbud indenfor de psykiatriske sygdomme.  Behandlingen udføres af det psykiatriske afsnit, et tilknyttet ambulatorie og dagsafsnit for ambulant voksen- og børnepsykiatri.
Ledende overlæge er dr. med. Frank Helmig.
Kontakt og mere på tysk

Radiologisk afdeling

Afdelingen råder over det mest avancerede og moderne radiologiske udstyr og teamet af specialister kan i dag frembringe billeder af mennesket ved hjælp af almindelig røntgen, magnetresonans tomografier eller ultralyd så præcist og detaljeret som illustrationerne i anatomibøger.
Ledende overlæge er prof. dr. med. Stefan Müller-Hülsbeck.

Kontakt og mere på tysk

Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri

Afdelingen er anbragt i Villa Paletti som dagafsnit og ambulatorie for børne- og ungdomspsykiatri såvel som for psykoterapi. Behandlingsteamet består af  medicinere, psykologer, psykoterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, pædagoger, sygeplejersker og logopæder.
Ledende overlæge er Heinz-Georg Löffler.

 

 

 
 


Kontakt og mere på tysk

Børne- og Perinatalafdeling

Børn og unge er ikke små voksne. De har brug for en specielt alderstilpasset behandling og pleje og netop af denne grund findes børne- og ungemedicin. Med 50 sengepladser tilhører børneafdelingen i Flensborg til en af de største børneafdelinger i Schleswig-Holstein og dækker dermed en stor del af den nordlige del af regionen. Børne- og Perinatalafdelingen varetager undersøgelse, behandling og pleje af børn og unge fra små umodne for tidligt fødte børn til unge. Vi behandler et bredt spektrum af sygdomme i overensstemmelse med den nyeste forskning indenfor diagnostik og behandling af sygdomme i barnealderen.
Ledende overlæge er privatdocent dr. med. Michael Dördelmann.

Kontakt og mere på tysk